Taxeren

Taxatie door Vissers & Partners

De waarde van een taxatie

Taxeren is geen natte vingerwerk! Een goed onderbouwde en te motiveren taxatie vormt de basis voor het nemen van talrijke beslissingen.

Met name de vaststelling van:

 • Onderhandse verkoopwaarde
 • Executiewaarde
 • Huurwaarde
 • Beleggingswaarde

Is voor een belangrijk deel een kwestie van de actuele marktsituatie. Maar ook een gefundeerde toekomstvisie en een selectie van transacties uit het verleden zijn factoren van belang bij een verantwoorde waardering.

Het waardeoordeel

Onder het vergrootglas zal met name het waardeoordeel komen te liggen. Maar een gedegen rapport gaat verder:

 • een onderzoek naar multifunctionaliteit c.q. alternatieve aanwendingsmogelijkheden.
 • aandacht voor de onderhoudstoestand en dan vooral de op korte termijn te verwachten onderhoudswerkzaamheden
 • milieuproblematiek en duurzaamheidsaspecten

Taxatie gebieden

Dit zijn de gebieden waarop onze taxaties gevraagd worden:

 • het aangaan of aanpassen van financieringen
 • ondersteunen van aan- of verkoopbeslissingen (evt. second opinion)
 • het aangaan of aanpassen van huur- en verhuursituaties en huurprijzen, al dan niet op basis van 7:303 BW
 • eventuele bedrijfsovernames en fusies (going concern) minnelijke waarderingen
 • herbouwwaarde, veelal ter voldoening van het bepaalde in art. 275 Wetboek van Koophandel