Pand Details

Eindhoven – Steenoven 40 - Buitenring - Eindhoven

 • Steenoven 40 - 21
 • Steenoven 40 - 20
 • Steenoven 40 - 19
 • Steenoven 40 - 18
 • Steenoven 40 - 17
 • Steenoven 40 - 16
 • Steenoven 40 - 15
 • Steenoven 40 - 14
 • Steenoven 40 - 13
 • Steenoven 40 - 12
 • Steenoven 40 - 11
 • Steenoven 40 - 10
 • Steenoven 40 - 9
 • Steenoven 40 - 8
 • Steenoven 40 - 7
 • Steenoven 40 - 6
 • Steenoven 40 - 5
 • Steenoven 40 - 4
 • Steenoven 40 - 3
 • Steenoven 40 - 2
 • Steenoven 40 - 1
 • Steenoven 40 - 22

Koop €1,975,000 k.k. - Bedrijfscomplex, Bedrijfsruimte, Horeca, Kantoorruimte
1892 m² Print

Object

Het te verkopen object betreft een vrijstaand bedrijfscomplex in deels twee bouwlagen met verhard buitenterrein, ondergrond, erf en overige aanhorigheden. Het onderliggende kavel heeft een oppervlakte van 3.705 m² en is grotendeels verhard, met aan de voorzijde een aangelegde groenvoorziening met volwassen beplanting.

Het object bestaat op de begane grond uit een gesegmenteerde productieruimte met professionele productiekeuken inrichting, koel-/vriescellen, magazijn en logistieke ruimte met laad-/losperron, alsmede een industriële wasserij. Aan de voorzijde van het gebouw bevindt zich een tweede bouwlaag c.q. eerste etage welke is ingericht als kantineruimte, was-/kleedruimten en kantoren, alsmede de technische ruimten.

Het object is in 2005 geheel op maat van de eindgebruiker (verkoper) gerealiseerd met veel aandacht voor een duurzaam en onderhoudsarm karakter. Het gebouw is tot en met oktober 2017 volledig in bedrijf geweest als grootschalige productiekeuken (capaciteit van circa 4.000 maaltijden per dag) en wasserij bij Meander Maaltijd- en linnenservice BV.

Het beantwoordt daarmee volledig aan de wensen en eisen die onder meer horeca(-gerelateerde) bedrijven heden ten dage stellen aan hun productieomgeving, waarbij het gebouw geheel conform HACCP-normering is afgewerkt. Het gebouw beschikt onder meer over een WKO-installatie, airconditioning, koel-/vriescellen, snelkoelers, smart drains, vetvangputten, noodstroomvoorziening, elektrische hygiënepoorten, r.v.s. inrichting en apparatuur, een en ander conform de Inventarisatielijst als opgenomen in de dataroom.

Overigens is het object ook te gebruiken voor andere bedrijfsactiviteiten, zoals productie, R&D of assemblage, indien de aanwezige inbouwruimten (veelal opgebouwde uit sandwichpanelen) worden verwijderd.

 

Oppervlakte

begane grond 1.640 m²

1e verdieping  251 m²

 

Locatie

Bereikbaarheid

Per auto

Het object is uitstekend bereikbaar via de hoofdinvalsweg naar Eindhoven-centrum, de Boschdijk. Via die route heeft het tevens een snelle en eenvoudige verbinding met het snelwegennet, Ring Eindhoven, zijnde de A2 (Eindhoven-Amsterdam) en de A58 (Eindhoven-Breda). Dankzij de situering aan de hoofdtoegangsweg tot het bedrijventerrein, is de bereikbaarheid met eigen vervoer en vrachtverkeer zonder meer goed te noemen.

Per openbaar vervoer

Op steenworpafstand bevindt zich een halte van het stadsbusvervoer richting NS Centraal Station Eindhoven.

Parkeren

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein aanwezig. Op het achterterrein bevinden zich thans 26 parkeerplaatsen en een overdekte fietsenstalling. Daarnaast zijn er ruime (gratis) parkeermogelijkheden aan de openbare weg middels aanwezige parkeerhavens.

Omgevingsfactoren

Het object is gelegen op zichtlocatie aan de hoofdweg nabij de entree van bedrijventerrein “Kapelbeemd”. Het bedrijventerrein is gesitueerd aan de noordzijde van Eindhoven. Het wordt begrensd door en ontsloten vanaf de hoofdinvalsweg Boschdijk aan de oostzijde, het spoorwegtraject Eindhoven-Den Bosch aan de westzijde en de Rijksweg A2/A58 aan de noordzijde. Het bedrijventerrein, dat sinds midden jaren ’90 is ontwikkeld, kenmerkt zich als modern en ruim opgezet bedrijvenpark met vooral groothandel, industriële bedrijven en logistiek op mkb-niveau. In de directe omgeving zijn onder andere gevestigd Paradigit Computers, Bonduelle, Gom Schoonmaakbedrijf, ASB Beveiliging, Vialle Autogas, Convoi en Envo.

Kadastraal

Gemeente:             Woensel

Sectie:                 T

Nummer:            2644

Grootte:              37 a 5 ca (3.705 m²)

 

Bouwkundige staat

Het object is opgetrokken uit geïsoleerde metselwerk spouwmuren, deels met metalen gevelbeplating, geïsoleerde betonvloeren en een geïsoleerde platdakconstructie met bitumineuze dakbedekking, alsmede hardhouten kozijnen met isolerende beglazing.

Het gebouw beschikt onder meer over de navolgende gebouwgebonden installaties en voorzieningen:

 • Verwarming middels 3 c.v.-ketels (Remeha Quinta) waarvan 2 in cascade-opstelling;
 • WKO-installatie i.c.m. luchtbehandeling met koeling;
 • Warm water middels boilers
 • Diverse geïntegreerde airco-units;
 • Krachtstroominstallatie en trafo, alsmede noodstroomaggregaat;
 • Kantineruimte met keukenopstelling voorzien van diverse apparatuur;
 • Separate dames- en herenkleedruimten met douche en toiletten;
 • Mindervalidetoilet;
 • Inbraakbeveiligingsinstallatie met toegangscontrolesysteem;
 • Uitgebreide brandpreventie, o.a. brandmeldcentrale, haspels en handblussers;
 • Omroep-/muziekinstallatie;
 • Laad-/losperron met 2 elektrische overheaddeuren.

Er is sprake van duurzaam materiaalgebruik en de onderhoudssituatie kan worden aangemerkt als zeer goed.

 

Bestemming

De locatie valt binnen het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Kapelbeemd – Acht 2007”, en heeft de bestemming ‘Bedrijfsdoeleinden III’. Onder deze bestemming zijn onder meer begrepen bedrijven in de categorie 2 en categorie 3 en volumineuze detailhandel.

Zie voor nader informatie de plankaart en de bestemmingsplanvoorschriften, welke zijn opgenomen in de dataroom.

De kosten en het risico voor een eventuele aanvraag en bestemmingsplanwijziging komen geheel voor risico en rekening van de koper.

 

Milieu

Bodem

Voor de gesteldheid van de bodem wordt verwezen naar hetgeen bepaald is in de laatste eigendomsakte:

VERKLARINGEN VAN VERKOPER

Artikel 7.

Verkoper verklaart, onverminderd het in de artikelen 1, 2 en 3 bepaalde, het navolgende:

 1. verkoper staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en levering van het registergoed;
 2. voor zover aan verkoper bekend:
 3. zijn er geen feiten die er op wijzen dat het registergoed enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het in artikel 1 omschreven gebruik door koper of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot reiniging van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen;
 4. zijn er overigens geen milieuschadelijke stoffen aanwezig in het registergoed;
 5. is een rapport inzake bodemonderzoek niet beschikbaar;
 6. voor zover aan verkoper bekend, zijn in het registergoed geen ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig;

Asbest

Het is verkoper niet bekend dat in het verkochte asbest is verwerkt, doch gelet op het bouwjaar van het object is dit niet aannemelijk.

 

Levering

Het object wordt door verkoper verkocht en door koper aanvaardt vrij van huur en/of gebruik en in de huidige technische staat, ‘as is, where is’. De levering ‘as is, where is’, wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het object.

Levering geschiedt inclusief het aanwezige meubilair, stellingen, procesinstallaties en –appratuur en overige losse zaken zoals beschreven in het Ruimteboek De Meander (begane grond en eerste etage) welke is opgenomen in de dataroom.

De verkoop zal worden vastgelegd conform het model akte van levering, opgenomen in de dataroom.

 

Voorwaarden

Verkoop

 Koopprijs

€ 1.975.000,00 K.K.

Overdrachtsbelasting

Uitgangspunt is een met btw belaste levering. De levering is tevens belast met overdrachtsbelasting (6%).

Zekerheidsstelling

Een bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, te voldoen binnen 10 dagen na gunning.

Verhuur

 Huurprijs

€ 175.000,00 per jaar, te vermeerderen met btw.

Huurtermijn

Vijf (5) jaar en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaar.

Opzegtermijn

Twaalf (12) maanden voorafgaande aan de expiratiedatum, wederzijds opzegbaar.

BTW

Er wordt geopteerd voor een met btw belaste verhuur.

Zekerheidsstelling

Doorlopende bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur inclusief servicekosten en inclusief btw.

Indexering

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI voor alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.

Betalingen

Per drie (3) maanden vooruit.

Aanvaarding

In overleg.

Locatie

Vergelijkbare objecten